Visie

Het woord valt vaak: samenwerking. Nodig om actuele problemen het hoofd te bieden. Het middel om kosten te besparen en efficiënter te gaan werken.
Samenwerking klinkt sympathiek, niemand maakt bezwaar. Maar in de praktijk blijkt samenwerking niet eenvoudig. Zeker niet als het gaat om het bijeenbrengen van mensen uit verschillende achtergronden en culturen. Fusieprocessen van grote concerns tonen dit geregeld aan. Reorganisaties duren niet voor niets zo lang.
Samenwerking vraagt namelijk om iets op te geven. Iets van jezelf, terwijl je niet zeker weet of je iets terugkrijgt. En alle mooie beloftes ten spijt, het kost je eerst iets.
Terwijl in de praktijk mensen en organisaties heel snel vragen: “what is in for me?” Dat vinden we logisch, maar het is niet handig. Samenwerking vraagt om een andere insteek: wat kan ik bijdragen om verder te komen?

Zo is het ook met netwerken. Eigenlijk loop je voortdurend een risico. Dat je iets van jezelf prijsgeeft en de ander ermee aan de haal gaat. Ook bestaat de kans dat je investeert in relaties die op korte termijn niets opleveren.

Als je uit bent op snel succes, kom je met netwerken bedrogen uit. Het is vaak net zoals met het planten van een boom; je moet veel investeren om er uiteindelijk mooie vruchten van te krijgen. Netwerken draait om relaties met mensen. Die kun je niet kopen. Relaties kun je ontwikkelen en moet je onderhouden.

Nieuwe organisaties
Netwerken is meer dan een relatie tussen twee mensen. Het gaat om verbindingen die levend zijn. Organische verbindingen reproduceren zichzelf. Eén contact kan leiden tot diverse relaties. Mensen die jou kennen, leggen weer verbindingen waar jij baat bij hebt.
Behalve dat jij verbindingen legt, komen mensen ook naar jou toe en introduceren nieuwe mensen bij jou. Zo ontstaat vanzelf een organisatie; en nog wel een organische, een organisatie die voortdurend nieuwe verbindingen produceert, maar ook oude verbindingen afstoot.
In feite werkt een netwerk net als een spinnenweb. Gestart in het midden, maar na verloop van tijd een heel netwerk van draden. Op het oog soms chaotisch en zwak, maar als je goed kijkt, ontdek je een ragfijn stelsel van verbindingen dat heel sterk is.

Netwerkorganisaties kennen geen hiërarchische structuur. Informatie verloopt langs andere kanalen dan in een klassieke hiërarchische organisatie. Ook is er voortdurend uitwisseling
tussen buiten en binnen.

Netwerken is daarom niet neutraal. Het stuit op weerstand. Het leidt tot spanning. Dat is niet vreemd. Veel organisaties zijn gesloten. Netwerken leidt tot open organisaties. Organisaties zijn risico-mijdend. Netwerken levert nieuwe kansen op en brengt risico’s met zich mee.

Innovatie
Eigenlijk gebeurt dit ook bij innovatie. Iedereen bejubelt innovatie. Maar eigenlijk begint het bij een vorm van ontevredenheid over het bestaande. Iemand denkt na over verbetering. Kansen zien en vertalen naar een nieuw product of dienst. Het klinkt mooi, maar de praktijk laat zien dat veel weerstand moet worden overwonnen voordat een innovatie gerealiseerd kan worden. Vaak doordat mensen niet los willen komen van de bestaande praktijk. Ook innovatie vraagt het opgeven van vertrouwen in iets dat bestaat en geloof in iets dat kan komen. Eerst weggeven, dan ontvangen. Andersom werkt het echt niet.

Innovatie vraagt om samenwerking tussen diverse mensen. Dat toont de praktijk aan. Juist de verbinding van mensen uit verschillende achtergronden blijkt nodig om tot innovatie te komen. In basis vraagt innovatie om verbinding van kennis met economie en beleid: onderzoeksinstellingen werken samen met bedrijven en de overheid: de gouden driehoek.
Veelbelovend, maar in de praktijk moeilijk te realiseren. Vooral om dat overheid hier niet aan gewend is. In plaats van het initiatief te nemen en het tempo te bepalen, wordt van de overheid verlangd dat ze zich aanpast en faciliteert.

Daar gaat het volgens mij om bij netwerken. Ruimte bieden aan anderen om te excelleren. Support geven aan ideeën van anderen. Mensen bij elkaar brengen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Zonder dat je zelf weet welke rol je gaat vervullen. Alleen dan geldt: “Delen is vermenigvuldigen!”

Website by WoodandShoes