Over mij

Arnoud Leerling

Arnoud Leerling is netwerker pur sang. Hij inspireert, verbindt en organiseert. Als van
nature verbindt hij mensen aan elkaar. Bijzonder is dat hij netwerker is binnen de
overheid. Hij legt de basis voor samenwerking tussen gemeenten.
Maar hij gaat een stap verder. Door bedrijven, kennisinstellingen en overheden
aan elkaar te smeden, legt hij de basis voor innovatie. Door voortdurend relaties te
ontwikkelen en te versterken, bouwt hij aan een sterk netwerk in de regio. Partijen
gaan elkaar vinden, vertrouwen en versterken.

Arnoud vormt idee├źn om tot concrete plannen en organisaties. Op basis van inhoud
bouwt hij organisaties op die uitvoering kunnen geven aan nieuwe plannen. Hierin
werken mensen uit verschillende organisaties samen: kennis, bedrijven en overheid.
De organisaties zijn licht en flexibel, zodat we weer makkelijk kunnen worden
opgeheven. Innovatie is het sleutelwoord.

Sinds 1991 werkt hij voor de foodsector. Hij maakte kennis met vele sectoren,
verspreid over heel Nederland. Hij is gefascineerd door de mooie bedrijven en de
economische kracht van de foodindustrie.

In 2006 kwam Arnoud in dienst van Regio De Vallei, die in 2011 opging in Regio
FoodValley. Hier ontwikkelde hij diverse strategische allianties en versterkte de
samenwerking tussen de deelnemende gemeenten. In 2009 slaagde hij erin de
regiogemeenten te enthousiasmeren voor ondersteuning van de FoodValley Ambitie
2020. Uiteindelijk vormden acht gemeenten de Regio FoodValley.
Een van de concepten die hij samen met Wageningen UR ontwikkelde was de
Kennisas FoodValley, een verbinding van kennisinstellingen en scholen in de regio.
In 2011 stond hij aan de wieg van het World Food Centre, een broedplaats voor
innovatieve concepten in de agro&food sector.

Website by WoodandShoes